Buget pe surse financiare

Situația plăților (execuție bugetară)

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii

Situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial