Filarmonica „Mihail Jora” Bacau – concerte | spectacole | stiri culturale |

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU FILARMONICA „MIHAIL JORA” BACĂU

Actualizare 09.04.2022: Rezultatele Etapei I a concursului de proiecte de management organizat pentru Filarmonica „Mihail Jora” Bacău

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr.269/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management,

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU FILARMONICA „MIHAIL JORA” BACĂU

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Bacău din municipiul Bacău, str.Calea Mărăşeşti nr.2, judeţul Bacău.

Regulament de organizare şi desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Filarmonica „Mihail Jora” Bacău