Anunțuri Instituție

ANUNȚ

Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, la compartimentul artistic și compartimentul deservire orchestră

  • Solist instrumentist vioară, Grad Prof. I A – 1 post, durată nedeterminată, studii superioare;
  • Șef partidă vioară Grad Prof. I A – 2 posturi, durată nedeterminată, studii superioare;
  • Muncitor calificat Tr. I (M/G) – durată nedeterminată, studii medii/generale.

Detalii prezente în atașament.

Concurs ocupare posturi vacante

 

Situația privind salarizarea personalului din cadrul Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău la 30.09.2018 conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Dată publicare: 30.09.2018 Situația se regăsește în fișierul pdf atașat. Situatie salarii 30.09.2018